BETA-BLOKERY

Rozmiar tekstu: A A A

Działanie:

Blokują receptory β-adrenergiczne (czyli blokują działanie amin katecholowych), przez co powodują zwolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego. Zmniejszają zapotrzebowanie serca na tlen i poprawiają tolerancję wysiłku fizycznego.

Niektóre z β-blokerów działają na oba typy receptorów: beta-1(zlokalizowane głównie w sercu) i beta-2 (zlokalizowane głównie w tętnicach tkanek obwodowych i w oskrzelach), inne działają wybiórczo receptory beta-1.
Te z beta-blokerów, które nie wykazują wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej mogą zmieniać niekorzystnie stężenie cholesterolu we krwi.

 

Wskazania:

W nadciśnienie tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności serca. Niektóre z beta-blokerów stosowane są również w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

 

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na lek, wcześniej występująca wolna akcja serca (poniżej 50/min), niewyrównana niewydolność krążenia, niski ciśnienie tętnicze, nieleczona cukrzyca, blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia.

W astmie i stanach skurczowych oskrzeli niektóre z beta-blokerów (te, działające wybiórczo na receptory beta-1) można stosować z ostrożnością. W chorobach naczyń obwodowych mogą nasilać dolegliwości bólowe. Nie powinni ich używać chorzy z dławicą Prinzmetala, kobiety w ciąży i w czasie karmienia oraz dzieci (niektóre beta-blokery mogą być stosowane w czasie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku bezwzględnych wskazań).

 

Działania uboczne:

Może powodować zaburzenia przewodnictwa w sercu, zwolnienie akcji serca, niskie ciśnienie tętnicze, nasilenie objawów niewydolności krążenia i zaburzeń krążenia obwodowego, nudności, wymioty, alergiczne wysypki skórne, zaburzenia snu, impotencję. Może wywoływać skurcz oskrzeli (rzadziej w przypadku wybiórczych beta-blokerów). Rzadko występują zaburzenia widzenia, halucynacje, depresja.

 

Interakcje:

Nasila działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze, leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca, glikozydów naparstnicy, środków podawanych przy znieczuleniu ogólnym. Nasila działanie insuliny i doustnych leków stosowanych w cukrzycy. Osłabia działanie leków rozkurczających oskrzela. Niesterydowe leki przeciwzapalne osłabiają działanie obniżające ciśnienie tętnicze.


Uwagi:

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie stosowania beta-blokerów może spowodować groźne dla życia zaburzenia rytmu serca lub niedokrwienie mięśnia sercowego.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI