CO TO JEST CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI?

Rozmiar tekstu: A A A

Ciśnienie krwi to siła z jaką fala krwi wypychana przez serce uderza o ścianę naczynia.

Ciśnienie mierzone jest zazwyczaj na obwodach dużych naczyń tętniczych - najczęściej na tętnicy ramiennej. Podaje się zawsze dwie wartości ciśnienia tętniczego, nazywane prawidłowo: ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym.

 

 Ciśnienie skurczowe - odzwierciedla wielkość ciśnienia zmierzonego podczas skurczu serca (przez pacjentów czasem nazywane „górne").

 Ciśnienie rozkurczowe - odzwierciedla wielkość ciśnienia zmierzonego podczas rozkurczu serca (przez pacjentów czasem nazywane „dolne").

 

PRAWIDŁOWE, OPTYMALNE CIŚNIENIE TĘTNICZE JEST NIŻSZE OD  120/80 mmHg.

 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI