CO TO JEST NADCIŚNIENIE TĘTNICZE?

Rozmiar tekstu: A A A

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych stale panuje zwiększone ciśnienie krwi. Jest to choroba przewlekła, wymagająca leczenia do końca życia.
Jeżeli w większości pomiarów wykonywanych o różnych porach dnia oraz w spoczynku wartość ciśnienia skurczowego wynosi ≥140 mmHg, natomiast rozkurczowego ≤ 90 mmHg mówimy o nadciśnieniu tętniczym. O nadciśnieniu mówimy również, gdy tylko jeden z pomiarów ciśnienia - skurczowe lub rozkurczowe - przekracza w kolejnych pomiarach wartości prawidłowe. Czasami mamy do czynienia z sytuacją kiedy podwyższone jest tylko ciśnienie skurczowe, a rozkurczowe jest w normie lub też skurczowe jest prawidłowe, a rozkurczowe jest podwyższone.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI