CO TO JEST WSKAŹNIK INR?

Rozmiar tekstu: A A A

Wskaźnik INR ( ang. International Normalized Ratio co znaczy Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany) to wynik badania labolatoryjnego określajacy stopnień aktywności jednego z czynników krzepnięcia krwi, protrombiny. Im wyższy wskaźnik INR tym mniejsza zdolność krzepnięcia krwi.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI