TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Rozmiar tekstu: A A A

 

Tomografia komputerowa (TK, CT) serca jest nieinwazyjną metodą obrazową, wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie.Obecnie najczęściej wykonuje się tomografię wielorzędową, która pozwala uzyskać od 1 do 256 równoległych przekrojów badanego narządu podczas jednego obrotu lampy. W jednych z najnowocześniejszych urządzeń czas badania może być skrócony nawet do czasu pojedynczego zatrzymania oddechu.

 

Chory być odpowiednio przygotowany do badania, gdyż od tego zależy możliwość wykonania TK. W dniu badania chory pozostaje na czczo, lecz powinien przyjąć poranną dawkę leków zgodnie z zaleceniami. Warunkiem istotnym do wykonania badania jest zwolnienie akcji serca poniżej 70 uderzeń na minutę, dlatego też pacjent ambulatoryjny (skierowany z przychodni), odpowiednio wcześniej powinien zostać do tego przygotowany (zażywać leki zwalniające akcję serca).

Badanie TK serca wykonuje się w pozycji leżącej, na wznak po uprzednim wprowadzeniu cewnika do żyły (najczęściej łokciowej), przez który podaje się około 100-130 ml środka cieniującego. Chory przed badaniem powinien być odpowiednio przygotowany, gdyż od tego zależy możliwość wykonania badania. W dniu badania chory pozostaje na czczo, lecz zażywa poranną dawkę leków zgodnie z zaleceniami. Na badanie zgłasza się z pełną dokumentacją medyczną, szczególnie istotna jest informacja o wykonywanych w ciągu ostatniego roku badaniach związanych z narażeniem na istotną dawkę promieniowania jonizującego (scyntygrafia perfuzyjna serca, badanie TK innych obszarów ciała, koronarografia i koronaroplastyka, wszczepienie stymulatora).

 

  Przeciwwskazania do TK

  • brak zgody na badnie
  • ciąża (z wyjątkiem sytuacji, gdy TK serca wykonuje się ze wskazań życiowych)
  • klaustrofobia
  • brak współpracy chorego
  • niemożność zatrzymania wdechu na ores badania
  • aktualnie leczony rak sutka lub duże ryzyko raka (z wyjątkiem sytuacji, gdy tK serca wykonuje się ze wskazań życiowych)
  • brak możliwości zwolnienia akcji serca
  • zaburzenia rytmu serca  (migotanie przedsionków, liczne ekstrasystolie, częstoskurcz)

 

 

Opracowano na podstawie Kardiolgia A.Szczeklik, M.Tendera

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI