CZY ISTNIEJE POZIOM CUKRU WE KRWI, PONIŻEJ KTÓREGO NIE TRZEBA SIĄ OBAWIAĆ POWIKŁAŃ CUKRZYCOWYCH?

Rozmiar tekstu: A A A

Nie. Nie ma progu bezpieczeństwa. W pewnym badaniu naukowym przeanalizowano zależność pomiędzy średnim poziomem cukru we krwi (ocenianym na podstawie hemoglobiny A1c), a ryzykiem wystąpienia powikłań. Nie wykazano poziomu, poniżej którego ryzyko wystąpienia powikłań znika. Jednak im niższy poziom hemoglobiny A1c, tym niższe ryzyko uszkodzenia narządu wzroku, nerek i nerwów. Dlatego, aby zredukować ryzyko powikłań cukrzycowych, powinno się utrzymywać odpowiedni poziom cukru we krwi (unikając jednak poważnej hipoglikemii).

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI