CZYNNIKI KLIMATYCZNE A ZAWAŁ SERCA

Rozmiar tekstu: A A A

Abrignani M.G., Corrao S., Biondo G.B.: Influence of climatic variables on acute myocardial infarction hospital. Int J Card 2009: 137; 123-129


Czynniki klimatyczne a zawał serca

 

Celem pracy była analiza związku między niektórymi meteorologicznymi zmiennymi a hospitalizacją z powodu wystąpienia ostrego zawału serca. W latach 1987-98 autorzy odnotowali dzienną liczbę chorych przyjętych do szpitala zachodniej Sycylii z zawałem mięśnia sercowego. Natomiast informacje dotyczące temperatury, wilgotności, siły i kierunku wiatru, opadów, liczby godzin słonecznych i ciśnienia atmosferycznego były uzyskiwane od lokalnej bazy lotniczej. Łącznie do szpitala zostało przyjętych 3918 pacjentów z zawałem serca. Stwierdzono zmienność sezonową w zakresie zachorowalności na zawał serca, z największym natężeniem w miesiącach zimowych. Wyniki wieloczynnikowej analizy wykazały obecność istotnego związku (obu płci) między liczbą przyjęć do szpitala z powodu zawału serca oraz maksymalną dzienną wilgotnością. Co ciekawe, nie stwierdzono takiego związku z ciśnieniem atmosferycznym i dzienną liczbą słonecznych godzin. Wykazano wzrost liczby przyjęć zimą (głównie w lutym - zwłaszcza wśród mężczyzn oraz w grudniu w przypadku kobiet). Autorzy w oparciu o te wyniki wskazują, że temperatura otoczenia oraz wilgotność mogą odgrywać ważną rolę w patogenezie zawału mięśnia sercowego.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI