JAK SILNA JEST TWOJA MOTYWACJA DO RZUCENIA PALENIA?

Rozmiar tekstu: A A A

Czy potrafisz podjąć próbę zerwania z nałogiem? Spróbuj odpowiedzieć na 12 pytań.

 

1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu? TAK/NIE

 

2. Czy decydujesz się na to dla siebie (podkreśl „tak"), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp. (podkreśl „nie")? TAK/NIE

 

3. Czy podejmowałeś/podejmowałaś już próby rzucenia palenia? TAK/NIE

 

4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej i dlaczego to robisz? TAK/NIE

 

5. Czy wiesz, dlaczego palisz tytoń? TAK/NIE

 

6. Czy możesz liczyć na pomoc rodziny, jeśli zechcesz rzucić palenie? TAK/NIE

 

7. Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi? TAK/NIE

 

8. Czy w miejscu, w którym pracujesz, nie pali się tytoniu? TAK/NIE

 

9. Czy jesteś zadowolony/zadowolona ze swojej pracy i trybu życia? TAK/NIE

 

10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał/miała problemy z utrzymaniem abstynencji? TAK/NIE

 

11. Czy wiesz, na jakie pokusy i trudności będziesz narażony/narażona w okresie abstynencji? TAK/NIE

 

12. Czy wiesz, jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych? TAK/NIE

 

WYNIK:...............

 

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś twierdząco, masz szansę odnieść sukces. Gdy na większość pytań udzieliłeś odpowiedzi negatywnej, nie rezygnuj z próby. Przeanalizuj pytania, na które odpowiedziałeś przecząco. Pokonanie własnych słabości jest możliwe, trzeba jednak dokonać zmian w swoim życiu, zastosować się do porad i skorzystać z pomocy najbliższych.

 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI