KAKAO POTENCJALNYM ELEMENTEM TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Rozmiar tekstu: A A A

Desch S., Schmidt J., Kobler D. i wsp.: Effect of cocoa products on blond pressure: systematic review and meta-analysis. Am J Hypertens. 2010; 23: 97-103

 

Kakao potencjalnym elementem terapii nadciśnienia tętniczego.

 

 

Autorzy przeprowadzili meta-analizę 10 randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną, obejmującą łącznie 297 osób, które miały prawidłowe ciśnienie tętnicze lub były w pierwszym stadium nadciśnienia i nie przyjmowały leków przeciwnadciśnieniowych. Desch i wsp. potwierdzili hipotensyjny wpływ wywierany przez bogate we flawanole wyroby kakaowe - napoje i ciemną czekoladę. Mimo bardzo zróżnicowanego dobowego spożycia flawanoli po 2-18 tygodniach dostrzeżono obniżenie skurczowego ciśnienia skurczowego o 4,5 mmHg, a rozkurczowego o 2,5 mmHg. Znamienna statystycznie redukcja wartości ciśnienia tętniczego była obecna we wszystkich przeanalizowanych podgrupach - wśród osób poddanych badaniom o krótkim i średnim czasie trwania, z wyjściowo wyższymi i niższymi wartościami ciśnienia tętniczego oraz wśród otrzymujących większe lub mniejsze dobowe dawki flawanoli. Dokładny mechanizm tych zjawisk nie został w pełni poznany.

Jednakże zanim kakao będzie mogło stać się jedną z możliwości terapeutycznych w przypadku nadciśnienia tętniczego, konieczne są badania określające najodpowiedniejszą dawkę oraz zakres działań niepożądanych w długotrwałej obserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem efektów metabolicznych wynikających z wysokiej wartości energetycznej oraz dużej zawartości cukru i tłuszczu.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI