POWIKŁANIA POOPERACYJNE

Rozmiar tekstu: A A A

Powikłania po operacji kardiochirurgicznej można podzielić na wczesne i późne.

wczesne

 • zaburzenia rytmu serca wymagające leczenia farmakologicznego lub kardiowersji
 • zaburzenia rytmu serca wymagające czasowej lub stałej elektrosymulacji (wszczepienia rozrusznika)
 • nadmierne krwawienie pooperacyjne podawania produktów krwiopochodnych lub ponownej kontroli pola operacyjnego w warunkach sali operacyjnej
 • anemia pooperacyjna wymagająca przetoczenia krwi
 • niewydolnośc oddechowa wymagająca przedłuzonego stosowania wentylacji mechanicznej (chory oddycha przy pomocy respiratora)
 • niewydolność hemodynamiczna z objawami zespołu małego rzutu wymagająca stosowania leków presyjnych lub/i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
 • powikłania neurologiczne - udar mózgu, zaburzenia widzenia, zaburzenia świadomości
 • ostra niewydolność nerek z koniecznością stosowania hemofiltracji (chory podłączony do tzw. sztucznej nerki)
 • zaburzenia gastroenterologiczne - wrzód żołądka lub dwunastnicy, niedrożnośc porażenna jelit
 • infekcje układu oddechowego
 • zakażenie rany pooperacyjnej
 • zgon

 

późne

 • zamknięcie pomostu z dolegliowściami stenokardialnymi
 • nawrót dolegliwości dławicowych
 • pogorszenie jakości życia
 • niestabilność mostka
 • zgon

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI