WPŁYW PICIA KAWY I HERBATY NA RYZYKO WYSTĄPIENIA CUKRZYCY TYPU 2

Rozmiar tekstu: A A A

van Dieren S., Uiterwaal C.S., van der Schouw Y.T. i wsp.: Coffee and tea consumption and risk of type 2 diabetes. Diabetol. 2009, 52, 12; 2561-2569

 

Wpływ picia kawy i herbaty na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

 

Celem pracy była ocena wpływu picia kawy i herbaty na ryzyko cukrzycy typu 2 oraz jego możliwy związek z ciśnieniem tętniczym, poziomem kofeiny, potasu i magnezu. Do badań włączono 38 176 spośród 40 011 holenderskich kobiet i mężczyzn, uczestniczących w prospektywnym badaniu kohortowym EPIC - NL. Uczestnicy badania byli w wielu 20-70 lat, przeważały wśród nich kobiety. Pacjentów podzielono na grupy w zależności od ilości porcji spożywanej kawy (od <1 filiżanki/dobę do >6 filiżanek/dobę) lub/i herbaty (od <1 filiżanki/dobę do >5 filiżanek/dobę). Przy okazji analizy innych czynników ryzyka (wartości ciśnienia tętniczego, wartości BMI, ilości spożywanego alkoholu i kalorii oraz rozpowszechniania nałogu palenia) zaobserwowano w badanej populacji interesującą prawidłowość. Wśród osób preferujących picie kawy proporcjonalnie do ilości wypijanych porcji wzrastało BMI, spożycie alkoholu, wartość energetyczna pokarmów i częstość palenia tytoniu. Zupełnie odwrotne relacje wyglądały wśród amatorów herbaty tzn. miały niższe BMI, spożywały mniej kaloryczne posiłki i również mniejszą ilość alkoholu. Tym niemniej zarówno picie kawy, jak i herbaty przełożyło się w badanej populacji na redukcję ryzyka cukrzycy typu 2. Najkorzystniejsze wyniki uzyskali pacjenci pijący dobowo 4,1 - 6 filiżanek. W przypadku herbaty (autorzy szacują, że 95% przypadków była to herbata czarna) największą redukcję ryzyka cukrzycy uzyskali uczestnicy pijący jej najwięcej tj. > 5 filiżanek na dobę. Całkowite dzienne spożycie przynajmniej 3 filiżanek kawy i /lub herbaty przekładało się w badanej grupie na około 42% redukcji ryzyka cukrzycy typu 2. Nie obserwowano różnic wynikających z płci, wieku, BMI, palenia tytoniu. Co ciekawe nie stwierdzono takiego istotnego wpływu ciśnienia tętniczego, stężenia potasu, magnezu i kofeiny. Dane te sugerują, że to nie składniki mineralne (magnez, potas), czy kofeina odpowiadają za antydiabetogenne działanie kawy i herbaty, ale być może antyoksydanty.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI