WPŁYW WITAMINY K NA LECZENIE DOUSTNYMI ANTYKOAGULANTAMI

Rozmiar tekstu: A A A

Schuregers L.J. i wsp.: Effect of vitamin K intake on the stability of oral anticoagulant treatment: dose-response relationship in healthy subjects. Blood 2004;104:2682-2689  

Paśko P. i wsp.: Interakcje witaminy K z pożywieniem i lekami. Bromat. Chem. Toksykol. 2009;3:1036-1040

 

Wpływ witaminy K na  leczenie doustnymi antykoagulantami.

 

W badaniach wykazano, że jednorazowe stosowanie suplementów diety zawierających od 150 do 200 mcg/dobę witaminy K1 przez 7 dni powodowało istotne obniżenie wskaźnika INR. Przykładowo, u pacjenta z indywidualnie ustalonym dawkowaniem antykoagulantu podanie 150 mcg witaminy K  dziennie wywołało obniżenie wartości INR z 2,04 do 1,59, co spowodowało zmniejszenie skuteczności terapii przeciwzakrzepowej. Natomiast suplementy diety w dawce 10-50 mcg na dobę nie wpływały niekorzystnie na terapię przeciwzakrzepową. Dodatkowo autorzy wykazali, że produkty spożywcze ze szczególnie wysoką zawartością witaminy K (np. brokuły, szpinak, przetworzone produkty sojowe), zawierające formę witaminy K o długim okresie półtrwania, mogą istotnie obniżać wartość INR.

Należy nadmienić, że u chorych, u których wyjściowo stwierdzono niską zawartość witaminy K w organizmie, nawet małe dawki tej witaminy (25mcg/dobę) w preparatach wielowitaminowych powodowały istotny wpływ na wartość INR i wymagały zmiany dawkowania leków przeciwzakrzepowych. Średnia zawartość witaminy K w suplementach dostępnych w aptece wynosi 25-30 mcg w 1 tabletce (np. Centrum 30 mcg/1 tabl, Supradyn 30 mcg/1 tabl, Vigor PLUS 25 mcg/1tabl).

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI