ZALECENIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD PACJENTEM Z ROZPOZNANĄ CUKRZYCĄ

Rozmiar tekstu: A A A

Zalecenia dotyczące opieki nad pacjentem z rozpoznaną cukrzycą (Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetelogicznego z 2007r) przedstawia tabela poniżej. Zalecenia te dotyczą chorych, czynnie uczestniczących w procesie leczenia swojej choroby i regularnie zgłaszających się do kontroli w poradni diabetologicznej.

 

RODZAJ BADANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA

Hemoglobina glikowana

2 razy w roku

Cholesterol całkowity, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglicerydy

1 raz w roku (co 6 miesięcy u chorych leczonych lekami hipoglikemizującymi)

Kreatynina

1 raz w roku

Badanie dna oczu

1 raz w roku lub wg zaleceń okulisty

EKG spoczynkowe

1 raz w roku (u osób po 35 roku życia)

EKG wysiłkowe, badanie tętnic kończyn dolnych metodą doplerowską

1 raz na dwa lata (u osób po 35 roku życia)

Badanie neurologiczne wraz z oceną czucia wibracji

1-2 razy w roku

Badanie stóp

Podczas każdej wizyty

 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI