ZALECENIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE W TRAKCIE STOSOWANIA LECZENIA PRZECIWZAKRZEPOWEGO.

Rozmiar tekstu: A A A
  • W żadnym przypadku nie wolno przerwać leczenia bez porozumienia z lekarzem!

  • Regularnie należy oznaczać wskaźnik INR. Wynik trzeba skonsultować z lekarzem, który ustali dawkę leku. Lek stosowany bez kontroli może działać zbyt słabo, co grozi wykrzepieniem krwi na zastawce lub zbyt silnie i wtedy może być przyczyną krwawień.

  • Dawka leku dobierana jest indywidualnie, w zależności od wartości INR.

  • Każdy pacjent zażywający acenokumarol lub warfarynę powinien założyć książeczkę leczenia przeciwzakrzepowego. W niej powinny być zapisywane: data badania krwi, wartość INR i dawka przyjętego leku. Książeczkę należy mieć przy sobie w trakcie każdej wizyty u lekarza.

  • Zalecana wartość INR powinna być w zakresie 2,0-3,5 w zależności od rodzaju przeprowadzonej operacji. Im wyższa liczba, tym większe ryzyko wystąpienia krwawienia z błon śluzowych jamy ustnej, układu pokarmowego bądź moczowego. Niski wskaźnik INR zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowych.

  • Jeżeli INR jest powyżej 4, w tym dniu nie wolno przyjmować leku, a następnego dnia należy ponownie skontrolować wskaźnik i ustalić dawkę.

  • Przed zabiegami chirurgicznymi, ginekologicznymi, dentystycznymi (np.: usunięciem zęba) należy poinformować lekarza o stosowanym leczeniu przeciwzakrzepowym. Najczęściej konieczne jest wówczas zmniejszenie dawki leku lub okresowa zamiana na inny, krócej działający lek.

  • Wykonanie zastrzyku domięśniowego podczas leczenia lekiem przeciwzakrzepowym może być przyczyną powstania krwiaka w miejscu wstrzyknięcia.

  • Zmiana trybu życia, diety, spożywanie alkoholu czy zażywanie innych leków może osłabić lub wzmocnić działanie leku. Nie stosuj bez porozumienia z lekarzem żadnych leków nawet, jeżeli są one uważane za nieszkodliwe i bezpieczne np.: leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, aspiryna, środki nasenne, przeczyszczające, witaminy.

  • Kobiety w wieku rozrodczym leczone przeciwzakrzepowo nie powinny podejmować decyzji o zajściu w ciążę bez konsultacji z lekarzem. W przypadku opóźnienia krwawienia miesięcznego lub podejrzenia ciąży należy natychmiast porozumieć się z lekarzem. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE MOGĄ POWODOWAĆ USZKODZENIE PŁODU!

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI